تجهیزات سرمایشی | تجهیزات برودتی | تجهیزات سرمایشی آشپزخانه صنعتی

تجهیزات سرمایش دهنده و برودتی برای نگهداری مدت دار مواد که زود منقضی میشوند مورد استفاده هستند. تجهیزاتی مثل یخچال صنعتی، فریزر صنعتی، تاپینگ
توضیحات

تجهیزات سرمایش دهنده و برودتی برای نگهداری مدت دار مواد که زود منقضی میشوند مورد استفاده هستند. تجهیزاتی مثل یخچال صنعتی، فریزر صنعتی، تاپینگ و بستنی ساز که بعضی از این محصولات در داخل کشور تولید شده و کیفیت مطلوبی را دارا هستند و برخی دیگر وارداتی هستند و برندهایی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها هستند

مشتریان اشل