تجهیزات پخت غذای ایرانی

برای راه اندازی یک رستوران ایرانی تجهیزات پخت ایرانی از ملزومات آشپزخانه صنعتی شماست.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

برای راه اندازی یک رستوران ایرانی تجهیزات پخت ایرانی از ملزومات آشپزخانه صنعتی شماست.

مشتریان اشل