یخچال کینو | فریزر کینو | یخچال و فریزر کینو | یخچال کافی شاپی

یخچال وفریزرهای ایستاده خانواده کینو دارای گنجایش مفید وبهینه است واین مورد جهت مصارف تجاری بسیار حائز اهمیت بوده واز جمله نقاط قوت محصول می باشد.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

یخچال وفریزرهای ایستاده خانواده کینو دارای گنجایش مفید و بهینه است و این مورد جهت مصارف تجاری بسیار حائز اهمیت بوده واز جمله نقاط قوت محصول می باشد.

مشتریان اشل