ظروف شفینگ دیش | ظروف پذیرایی | شرکت اشل

شفینگ دیش ها ظروف پذیرایی هستند که می توانند غذا را برای پذیرایی و سرو درون خود نگه دارند و همچنین قابلیت گرم نگه داشتن غذا و خورش را نیز دارند.
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123 phone

دسته بندی محصولات

توضیحات

شفینگ دیش ها ظروف پذیرایی هستند که می توانند غذا را برای پذیرایی و سرو درون خود نگه دارند و همچنین قابلیت گرم نگه داشتن غذا و خورش را نیز دارند.

مشتریان اشل