گریل رومیزی با صفحه چدنی تخت - تصویر 1

نام محصول:

گریل رومیزی با صفحه چدنی تخت

دسته بندی محصول: اجاق گریل صنعتی

گریل رومیزی با صفحه چدنی تخت یکی از تجهیزات پخت غذا در آشپزخانه صنعتی برای گریل کردن انواع گوشت و مواد بر روی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها:

نام محصول: گریل صنعتی

نوع صفحه: چدنی تخت

phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123

توضیح مفصل

گریل رومیزی با صفحه چدنی تخت یکی از تجهیزات پخت غذا در آشپزخانه صنعتی برای گریل کردن انواع گوشت و مواد بر روی آن مورد استفاده قرار می گیرد.