بنماری | لگن بن ماری | ظروف بنماری

بن ماری از ظرف هایی است که در آشپزخانه های صنعتی کاربرد بسیاری دارد، این ظرف دارای عمق های مختلف و همچنین مدل های متفاوتی است دارد.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

بن ماری از ظرف هایی است که در آشپزخانه های صنعتی کاربرد بسیاری دارد، این ظرف دارای عمق های مختلف و همچنین مدل های متفاوتی است که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.

مشتریان اشل