انواع ساندویچ ساز صنعتی

ساندویچ ساز یا دستگاه اسنک ساز از تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی است.
خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123 phone

دسته بندی محصولات

توضیحات

ساندویچ ساز یا دستگاه اسنک ساز از تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی است و دارای 2 صفحه بزرگ است که پس از روشن کردن دستگاه و گرم شدن این صفحات، به وسیله فشار و حرارت انواع اسنک و ساندویچ را در زمانی کوتاه آماده می‌کند.

مشتریان اشل