دستگاه سیخ شور صنعتی

سیخ شور صنعتی یکی از تجهیزات مهم در کترینگ‌ها، رستوران ها و آشپزخانه‌هاس صنعتی است.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

سیخ شور صنعتی یکی از تجهیزات مهم در کترینگ‌ها، رستوران ها و آشپزخانه‌های صنعتی است. این دستگاه جهت شستشوی مقدار زیادی سیخ طراحی و تولید شده است.

مشتریان اشل