پشمک ساز ترانسی سبزیران - تصویر 1

نام محصول:

پشمک ساز ترانسی سبزیران

دسته بندی محصول: پشمک زن

دستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران محصولی صنعتی برای تهیه کردن پشمک است که با داشتن عملکردی آسان، می تواند برای تهیه و فروش پشمک نمونه ای ایده آل باشد.

ویژگی ها:

خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123 phone

توضیح مفصل

دستگاه پشمک ساز ترانسی سبزیران محصولی صنعتی برای تهیه کردن پشمک است که با داشتن عملکردی آسان، می تواند برای تهیه و فروش پشمک نمونه ای ایده آل باشد.