گریل صنعتی | گریل رومیزی صنعتی | گریل مبله صنعتی

یکی دیگر از تجهیزات پخت غذا، انواع اجاق گریل صنعتی هستند. گریل صنعتی که بیشتر برای غذاهای فرنگی مورد استفاده است، دارای تنوع مختلفی می باشد.
توضیحات

یکی دیگر از تجهیزات پخت غذا، انواع اجاق گریل صنعتی هستند. گریل صنعتی که بیشتر برای غذاهای فرنگی مورد استفاده است، دارای تنوع مختلفی می باشد.

مشتریان اشل