نام محصول:

قرص قرمز فر رشنال

دسته بندی محصول: قرص رشنال

قرص قرمز رشنال که به صورت تکی و بسته ای قابل خرید می باشد دارای بسته های 100 تایی بوده و برای شسشتوی دستگاه فر پخت ترکیبی رشنال مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها:

نام محصول: قرص رشنال

رنگ بسته بندی: قرمز

مصرف: شستشو دستگاه رشنال

phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123

توضیح مفصل

قرص قرمز رشنال که به صورت تکی و بسته ای قابل خرید می باشد دارای بسته های 100 تایی بوده و برای شسشتوی دستگاه فر پخت ترکیبی رشنال مورد استفاده قرار می گیرد.