نام محصول:

قرص آبی فر رشنال

دسته بندی محصول: قرص رشنال

قرص آبی رشنال که به صورت تکی و بسته ای قابل خرید می باشد دارای بسته های 150 تایی بوده و برای رسوب زدایی دستگاه فر پخت ترکیبی رشنال مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی ها:

نام محصول: قرص رشنال

رنگ بسته بندی: آبی

مصرف: رسوب زدایی دستگاه رشنال

phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123

توضیح مفصل

قرص آبی رشنال که به صورت تکی و بسته ای قابل خرید می باشد دارای بسته های 150 تایی بوده و برای رسوب زدایی دستگاه فر پخت ترکیبی رشنال مورد استفاده قرار می گیرد.