انواع بیفتک کوب | بیفتک زن صنعتی

دستگاه بیفتک زن می‌تواند با کوبیدن و یا شیاردار کردن گوشت نقش مهمی در پخت آن داشته باشد.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

دستگاه بیفتک زن می‌تواند با کوبیدن و یا شیاردار کردن گوشت نقش مهمی در پخت آن داشته باشد و گوشت به‌مراتب زودتر و بهتر پخته و در نهایت آماده سرو شود. 

مشتریان اشل