اره استخوان بر صنعتی

اره استخوان بر جزو بزرگ ترین دستگاه ها در میان تجهیزات آشپزخانه صنعتی است. ابزاری برای برش دادن گوشت استخوان دار یا منجمد گاو و گوسفند و ماهی.
phone شماره تماس جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی 02126151123
توضیحات

اره استخوان بر جزو بزرگ ترین دستگاه ها در میان تجهیزات آشپزخانه صنعتی است. ابزاری برای برش دادن گوشت استخوان دار یا منجمد گاو و گوسفند و ماهی.

مشتریان اشل